Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Informatyka

Klasa 3G

Email Drukuj PDF

Pobierz plik 

 

Dla Artura T.

Email Drukuj PDF

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main()
{
char haslo[24],c;
char haslop[24] = "szkolyete";

int z;
bool p;
do
{
z=0;
p=0;

cout << "Podaj haslo: " << endl;

while((c = getch()) != 13)
{
cout << "*";
haslo[z++]=c;
}

for(int i=0;i<z;i++)
{
if (haslo[i] !=haslop[i]) p=1;

}

if(!p)cout << endl<<"Haslo jest poprawne"<<endl;
else cout <<endl<< "Haslo jest bledne"<<endl;
}
while(p==1);
getch();
return 0;
}

Poprawiony: wtorek, 14 listopada 2017 16:24
 

Stolice

Email Drukuj PDF

http://www.classtools.net/arcade/201711_Kf3UiJ

Poprawiony: środa, 08 listopada 2017 13:39
 

MWS

Email Drukuj PDF


maciej

Poprawiony: wtorek, 24 października 2017 22:27
 

Zestwienie atrybutów

Email Drukuj PDF

Zestawienie najczęściej stosowanych atrybutów

Efektywne wykorzystanie arkuszy stylów do formatowania dokumentów HTML wymaga znajomości podstawowych atrybutów i ich dopuszczalnych wartości. Tabele od 1 do 6 zawierają najważniejsze atrybuty CSS pogrupowane kategoriami, zaś listing 5 prezentuje sposoby użycia części atrybutów.

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. text-align justify, left, right, center wyrównanie poziome
2. vertical-align baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, długość wyrównanie pionowe

Tabela 1. Wyrównanie pionowe i poziome

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. width długość szerokość
2. height długość wysokość
3. max-width długość maksymalna szerokość
4. max-height długość maksymalna wysokość
5. min-width długość minimalna szerokość
6. min-height długość minimalna wysokość
7. margin długość marginesy (wszystkie cztery)
8. margin-left, margin-right, margin-top, margin-bottom długość marginesy lewy, prawy, górny i dolny
9. padding długość otaczanie (z czterech stron)
10. padding-left, padding-right, padding-top, padding-bottom długość otaczanie z lewej, prawej, górne i dolne

Tabela 2. Wysokość, szerokość, marginesy i otaczanie

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. font-family nazwa kroju czcionki,
np. Courier, Verdana, Arial, Serif
nazwa kroju czcionki
2. font-size długość, larger, smaller wielkość czcionki
3. font-weight normal, bold, bolder, lighter,
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
grubość kroju
4. font-style normal, italic, oblique kursywa
5. font-variant normal, small-caps kapitaliki
6. font-stretch normal, wider, narrower,
ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed,
semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded
rozstrzelenie liter
7. font kombinacja powyższych wartości oddzielonych białymi znakami  

Tabela 3. Czcionki

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. text-indent długość wielkość wcięcia akapitu
2. text-decoration none, underline, overline, line-through, blink dekoracja tekstu
3. text-transform capitalize, uppercase, lowercase, none przekształcanie tekstu
4. word-spacing normal, długość odstępy między słowami
5. white-space normal, pre, nowrap interpretacja białych znaków
6. letter-spacing normal, długość odstępy między literami
7. line-height normal, długość wysokość linii

Tabela 4. Tekst

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. border-style none, hidden, dotted, dashed,
solid, double, groove ridge, inset, outset
rodzaj obramowania (linia ciągła, przerywana, itd.)
2. border-style-left,
border-style-right,
border-style-top,
border-style-bottom
takie jak border-style rodzaj obramowania każdej krawędzi z osobna
3. border-width thin, medium, thick, długość grubość obramowania
4. border-left-width,
border-right-width,
border-top-width,
border-bottom-width
takie jak border-width grubość obramowania każdej krawędzi z osobna
5. border-color kolor kolor obramowania
6. border-left-color,
border-right-color,
border-top-color,
border-bottom-color
kolor kolor obramowania każdej krawędzi z osobna
7. border-collapse collapse, separate złączanie krawędzi sąsiadujących komórek tabeli
8. border kombinacja wszystkich właściwości
oddzielonych białymi znakami
 
9. border-left,
border-right,
border-top,
border-bottom
kombinacja wszystkich właściwości
oddzielonych białymi znakami
w stosunku do każdej krawędzi
z osobna
 

Tabela 5. Obramowanie

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. list-style-type disc, circle, square,
decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman,
lower-greek, lower-alpha, lower-latin, upper-alpha,
upper-latin, hebrew, armenian, georgian,
cjk-ideographic, hiragana, katakana,
hiragana-iroha, katakana-iroha, none
styl numerowanie i wypunktowania
2. list-style-position inside, outside położenie numeracji względem tekstu
3. list-style-image adres uri obrazu ikona wypunktowania

Tabela 6. Wypunktowanie i numerowanie

P {
  text-align : justify;
}
TR {
  vertical-align : top;
}
DIV {
  width   : 100px;
  height   : 75px;
  max-width : 55px;
  max-height : 66%;
}
BODY {
  margin    : 5px;
  margin-right : -40px;
  margin-top  : 50%;
  margin-bottom : -5%;
}
TD {
  padding   : 5%;
  padding-top : 7px;
}
P {
  font-family : Courier;
  font-size  : 8pt;
  font-weight : bold;
  font-style : italic;
}
DIV {
  font-family : Verdana;
  font-size  : 150%;
  font-weight : 900;
}
TD {
  font-family : Arial;
  font-size  : larger;
  font-weight : lighter;
}
SPAN {
  font : Arial 10pt bold italic;
}
STRONG {
  font : Verdana 200% 900 small-caps wider;
}
Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 21:56
 


Strona 4 z 9

Licznik odwiedzin

Dzisiaj72
Yesterday166
Week543
Miesiąc5838
Wszystkie331176

Currently are 14 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Projekty

bannerkaruzela

karuzelazjezykami

kolkohistgeo

wymianauslar1

bannerbezmaski

holandia

ang 

ekg

interblok

fraktale

 tutoring

Logo schools500reformation