Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Liceum Przedmioty Informatyka
Informatyka

DIKlasa 3G

Email Drukuj PDF

Pobierz plik 

 

Dla Artura T.

Email Drukuj PDF

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main()
{
char haslo[24],c;
char haslop[24] = "szkolyete";

int z;
bool p;
do
{
z=0;
p=0;

cout << "Podaj haslo: " << endl;

while((c = getch()) != 13)
{
cout << "*";
haslo[z++]=c;
}

for(int i=0;i<z;i++)
{
if (haslo[i] !=haslop[i]) p=1;

}

if(!p)cout << endl<<"Haslo jest poprawne"<<endl;
else cout <<endl<< "Haslo jest bledne"<<endl;
}
while(p==1);
getch();
return 0;
}

Poprawiony: wtorek, 14 listopada 2017 16:24
 

Stolice

Email Drukuj PDF

http://www.classtools.net/arcade/201711_Kf3UiJ

Poprawiony: środa, 08 listopada 2017 13:39
 

MWS

Email Drukuj PDF


maciej

Poprawiony: wtorek, 24 października 2017 22:27
 

Zestwienie atrybutów

Email Drukuj PDF

Zestawienie najczęściej stosowanych atrybutów

Efektywne wykorzystanie arkuszy stylów do formatowania dokumentów HTML wymaga znajomości podstawowych atrybutów i ich dopuszczalnych wartości. Tabele od 1 do 6 zawierają najważniejsze atrybuty CSS pogrupowane kategoriami, zaś listing 5 prezentuje sposoby użycia części atrybutów.

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. text-align justify, left, right, center wyrównanie poziome
2. vertical-align baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, długość wyrównanie pionowe

Tabela 1. Wyrównanie pionowe i poziome

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. width długość szerokość
2. height długość wysokość
3. max-width długość maksymalna szerokość
4. max-height długość maksymalna wysokość
5. min-width długość minimalna szerokość
6. min-height długość minimalna wysokość
7. margin długość marginesy (wszystkie cztery)
8. margin-left, margin-right, margin-top, margin-bottom długość marginesy lewy, prawy, górny i dolny
9. padding długość otaczanie (z czterech stron)
10. padding-left, padding-right, padding-top, padding-bottom długość otaczanie z lewej, prawej, górne i dolne

Tabela 2. Wysokość, szerokość, marginesy i otaczanie

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. font-family nazwa kroju czcionki,
np. Courier, Verdana, Arial, Serif
nazwa kroju czcionki
2. font-size długość, larger, smaller wielkość czcionki
3. font-weight normal, bold, bolder, lighter,
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
grubość kroju
4. font-style normal, italic, oblique kursywa
5. font-variant normal, small-caps kapitaliki
6. font-stretch normal, wider, narrower,
ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed,
semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded
rozstrzelenie liter
7. font kombinacja powyższych wartości oddzielonych białymi znakami  

Tabela 3. Czcionki

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. text-indent długość wielkość wcięcia akapitu
2. text-decoration none, underline, overline, line-through, blink dekoracja tekstu
3. text-transform capitalize, uppercase, lowercase, none przekształcanie tekstu
4. word-spacing normal, długość odstępy między słowami
5. white-space normal, pre, nowrap interpretacja białych znaków
6. letter-spacing normal, długość odstępy między literami
7. line-height normal, długość wysokość linii

Tabela 4. Tekst

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. border-style none, hidden, dotted, dashed,
solid, double, groove ridge, inset, outset
rodzaj obramowania (linia ciągła, przerywana, itd.)
2. border-style-left,
border-style-right,
border-style-top,
border-style-bottom
takie jak border-style rodzaj obramowania każdej krawędzi z osobna
3. border-width thin, medium, thick, długość grubość obramowania
4. border-left-width,
border-right-width,
border-top-width,
border-bottom-width
takie jak border-width grubość obramowania każdej krawędzi z osobna
5. border-color kolor kolor obramowania
6. border-left-color,
border-right-color,
border-top-color,
border-bottom-color
kolor kolor obramowania każdej krawędzi z osobna
7. border-collapse collapse, separate złączanie krawędzi sąsiadujących komórek tabeli
8. border kombinacja wszystkich właściwości
oddzielonych białymi znakami
 
9. border-left,
border-right,
border-top,
border-bottom
kombinacja wszystkich właściwości
oddzielonych białymi znakami
w stosunku do każdej krawędzi
z osobna
 

Tabela 5. Obramowanie

lp.AtrybutPoprawne wartościOpis
1. list-style-type disc, circle, square,
decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman,
lower-greek, lower-alpha, lower-latin, upper-alpha,
upper-latin, hebrew, armenian, georgian,
cjk-ideographic, hiragana, katakana,
hiragana-iroha, katakana-iroha, none
styl numerowanie i wypunktowania
2. list-style-position inside, outside położenie numeracji względem tekstu
3. list-style-image adres uri obrazu ikona wypunktowania

Tabela 6. Wypunktowanie i numerowanie

P {
  text-align : justify;
}
TR {
  vertical-align : top;
}
DIV {
  width   : 100px;
  height   : 75px;
  max-width : 55px;
  max-height : 66%;
}
BODY {
  margin    : 5px;
  margin-right : -40px;
  margin-top  : 50%;
  margin-bottom : -5%;
}
TD {
  padding   : 5%;
  padding-top : 7px;
}
P {
  font-family : Courier;
  font-size  : 8pt;
  font-weight : bold;
  font-style : italic;
}
DIV {
  font-family : Verdana;
  font-size  : 150%;
  font-weight : 900;
}
TD {
  font-family : Arial;
  font-size  : larger;
  font-weight : lighter;
}
SPAN {
  font : Arial 10pt bold italic;
}
STRONG {
  font : Verdana 200% 900 small-caps wider;
}
Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 21:56
 


Strona 4 z 9

Projekty

bannerkaruzela

karuzelazjezykami

kolkohistgeo

wymianauslar1

bannerbezmaski

holandia

ang 

ekg

interblok

fraktale

 tutoring

Logo schools500reformation