Kalendarium Naboru

czwartek, 13 listopada 2008 14:00 Anna Różańska
Drukuj

Ważne daty dla Naboru uczniów na rok 2019/2020:

poniedziałek 03 czerwca 2019 - 12:00 - ostateczny termin składania Kart Zgłoszeń do konkursów o częściowe stypendia w LO

środa 05 czerwca 2019 - 12.:00 - ostateczny termin składania Kart Zgłoszeń do konkursu stypendialnego Uczniowskie Igrzyska o pełne stypendium do SP klasa VII i LO

czwartek 06 czerwca 2019 - 14:00 - ostateczny termin składania zgłoszeń do Liceum Ogólnokształcącego

piątek 07 czerwca 2019 - 15.00  -  rozmowy kwalifikacyjne do Liceum Ogólnokształcącego (LO-trzyletnie dla absolwentów gimnazjum i LO-czteroletnie dla absolwentów szkoły podstawowej) oraz konkurs Uczniowskie Igrzyska dla SP klasa VII 

poniedziałek 10 czerwca 2019 10:00 - ogłoszenie listy osób, które wygrały Konkurs Uczniowskie Igrzyska w Szkołach ETE na rok szkolny 2019/2020 oraz listy osób  przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego

wtorek 11 czerwca 2019 17:00 - spotkanie dla rodziców i nowoprzyjętych uczniów : Liceum Ogólnokształcącego (LO-trzyletniego dla absolwentów gimnazjum i LO-czteroletniego dla absolwentów szkoły podstawowej) i klasy 7 SP

po 11 czerwca, w przypadku wolnych miejsc lub tworzenia listy rezerwowej, rozpoczyna się śródroczny nabór do  Liceum Ogólnokształcącego i 7 klasy SP

Poprawiony: piątek, 12 kwietnia 2019 09:56