Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zasady Naboru

Email Drukuj PDF

Proces naboru do LO ETE składa się z czterech etapów.

 

Krok 1

 Na początku zapraszamy ucznia razem z rodzicami na spotkanie z dyrektorem Szkoły. Spotkanie takie jest indywidualne i można umówić termin kontaktując się z sekretariatem. Jest to integralna część naboru, która umożliwia porozmawianie o wartościach i etosie Szkół ETE oraz poznanie oczekiwań rodziców i ucznia.
 

Krok 2

 Drugim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej. Aby złożyć dokumenty uczeń musi spełniać wymagania minimalne: średnia ocen na koniec II klasy oraz na koniec I semestru III klasy gimnazjum nie może być niższa niż 3,5 a zachowanie musi być co najmniej poprawne.
 

Na komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, składają się:

  • Formularz zgłoszenia
  • Wykaz ocen za I semestr III klasy gimnazjum
  • Świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum (Oryginał)
  • Podanie ucznia o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
  • Potwierdzenie wpłacenia wpisowego
  • Potwierdzenie wpłacenia czesnego za pierwszy miesiąc nauki

Jeżeli uczeń posiada dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

 Aby dokumenty zostały przyjęte uczeń oraz rodzice dziecka muszą odbyć spotkanie z dyrektorem Szkoły. Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuję się datę wpłynięcia wszyskich dokumentów; jeśli w złożonych dokumentach brakuje, na przykład potwierdzenia wpłaty, zgłoszenie jest przyjęte z datą wpłynięcia brakującego potwierdzenia dokonania wpłaty.
 Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście w sekretariacie szkoły.
 

Krok 3

 Dokumenty należy składać do czwartku 7 czerwca 2018 roku do godziny 14:00. Przy składaniu dokumentów kandydat otrzymuje informację o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej w piatek 08 czerwca 2018 roku. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą się spodziewać pytań dotyczących motywacji podjęcia decyzji o złożeniu dokumentów do LO ETE, a także swoich zainteresowań, pasji i ambicji.
 

Krok 4

 Ostatnim etapem naboru jest ogłoszenie listy osób przyjętych do Liceum. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożonych dokumentów. Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona najpóźniej do godziny 10:00 w poniedziałek 11 czerwca 2018 roku.
 Osoby przyjęte są zapraszone wraz z rodzicami na spotkanie we wtorek 12 czerwca 2018 roku o godzinie 17:00.
 W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie; w takiej sytuacji Szkoła zwraca wpisowe i wpłatę pierwszego czesnego.
 W przypadku, kiedy rodzice nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), miejsce przechodzi na kolejną osobę z listy rezerowej; w takim przypadku kwoty wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nie podlegają zwrotowi.
 Po 12 czerwca 2018 roku, w przypadku ewentualnych wolnych miejsc, nabór jest kontyunowany zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.
 W roku szkolnym 2018/2019 Szkoły ETE planują utworzenie jednej pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego. W przypadku odpowiedniej liczby chętnych może zostać utworzona druga pierwsza klasa.
 

Nabór Śródroczny

W przypadku wolnych miejsc w danej klasie istnieje możliwość przyjęcia ucznia, który spełnia kryteria opisane powyżej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem Szkoły. 

Karty Zgłoszeń

Poniżej mogą Państwo ściągnąć do wypełnienia kartę zgłoszenia ucznia w formacie dokumentu word albo pdf.

doc_iconKarta Zgłoszenia (doc)

 

pdf_iconKarta Zgłoszenia (pdf)

Poprawiony: piątek, 03 listopada 2017 15:09  

Licznik odwiedzin

Dzisiaj37
Wszystkie230058

Currently are 2 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Projekty

ang

kolkohistgeo

fraktale

interblok

tutoring

wymianauslar1

bannerbezmaski

holandia

bannerkaruzela

karuzelazjezykami 

ekg

 

Logo schools500reformation