Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stypendia w Gimnazjum

Email Drukuj PDF

Stypendia dla uczniów chcących uczyć się w Gimnazjum ETE

O_tablica_stypW związku z wygaszaniem Gimnazjum w bieżącym roku konkursy stypendialne nie odbędą się.

Poniżej przedstawiamy informacje o dostępnych stypendiach dla obecnych uczniów klasy VI szkoły podstawowej, którzy chcieliby uczyć się w Gimnazjum Szkół ETE. Tutaj można znaleźć Regulamin Konkursów Stypendialnych oraz Karty Zgłoszeń. W wypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

pdf_iconRegulamin Konkursów Stypendialnych

Pełne Stypendia

Uczniowskie Igrzyska - konkurs o stypendia naukowe ETE

Stypendium ETE: jest to stypendium przyznawane zwycięzcy konkursu 'Uczniowskie Igrzyska'. Konkurs ten składa się z pisemnego testu sprawdzającego elementy logicznego myślenia, ustnego egzaminu z wybranego przez kandydata przedmiotu (j. polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda) oraz rozmowy opartej na informacjach o kandydacie przedstawionych w Karcie Zgłoszenia. Stypendium w pełni pokrywa koszt czesnego. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi po każdym semestrze otrzymać odpowiednią średnią ocen (4,75) i ocenę z zachowania uprawniające do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem (ocena bardzo dobra)

Wysokość stypendium: 100% czesnego
Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Gimnazjum

pdf_iconKarta Zgłoszenia (pdf) doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Częściowe Stypendia

Stypendium Językowe (język angielski)

Jest to stypendium o które mogą się ubiegać osoby dobrze posługujące się językiem angielskim. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu i składa się z trzech części: rozmowy oceniającej sprawność językową, autoprezentacji kandydata w języku angielskim oraz rozmowy opartej o informacje o kandydacie z Karty Zgłoszenia. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego po każdym semestrze, oraz ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki. Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Gimnazjum

pdf_iconKarta Zgłoszenia (pdf) doc_icon     Karta Zgłoszenia (word)

Stypendium Językowe (język niemiecki)

Jest to stypendium o które mogą się ubiegać osoby dobrze posługujące się językiem niemieckim. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu i składa się z trzech części: rozmowy oceniającej sprawność językową, autoprezentacji kandydata w języku niemieckim oraz rozmowy opartej o informacje o kandydacie z Karty Zgłoszenia. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego po każdym semestrze, oraz ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki. Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Gimnazjum

pdf_iconKarta Zgłoszenia (pdf) doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendium Plastyczne

Jest to stypendium przyznawane osobie, która może wykazać się talentem i zdolnościami plastycznymi. Kandydaci  w Karcie Zgłoszeń przedstawiają 3-letni plan pracy, rozłożony na 6 semestrów, który chcą realizować w trakcie nauki w Gimnazjum ETE. Kandydaci powinni złożyć portfolio swoich prac, które pozwolą uzasadnić proponowany program rozwoju. Portfolio zostanie ocenione przez praktykujących artystów. Kandydaci mogą również dołączyć ze zgłoszeniem zaświadczenia o przyznanych im nagrodach i wyróżnieniach w konkursach artystycznych. Po złożeniu Karty Zgłoszenia kandydaci odbywają rozmowe konkursową na temat proponowanego planu rozwoju oraz o swoich osiągnięciach i zainteresowaniach. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta powinien realizować opisany plan rozwoju (przedstawiając co semestr raport Dyrektorowi Szkoły), brać udział w konkursach plastycznych, oraz uzyskać ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki. Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Gimnazjum

pdf_iconKarta Zgłoszenia (pdf) doc_icon Karta Zgłoszenia (word)

Stypendium Muzyczne

Jest to stypendium dla osób, które mogą poszczycić się osiągnięciami muzycznymi. O przyznaniu stypendium decydują złożone zgłoszenie wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia i wyróżnienia muzyczne oraz przesłuchanie. W Karcie Zgłoszenia kandydaci przedstawiają 3-letni plan pracy, rozłożony na 6 semestrów, któy chcą realizować w trakcie nauki w Gimnazjum ETE. Po złożeniu zgłoszenia na konkurs stypendialny zostaną wyznaczone terminy przesłuchań i rozmów konkursowych. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta powinien realizować opisany plan rozwoju (przedstawiając co semestr raport Dyrektorowi Szkoły), brać udział w konkursach muzycznych, oraz otrzymać ocenę przynajmniej dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki. Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Gimnazjum

pdf_iconKarta Zgłoszenia (pdf)doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Stypendia Twórcze: Literackie i Przyrodnicze

O to stypendium mogą ubiegać się osoby, które z polotem potrafią przelać swoje myśli na papier lub potrafią twórczo rozwiązywać dostrzegane wokół siebie problemy i tworzyć "coś z niczego". Stypendium będzie przyznawane w drodze konkursu złożonych wniosków  oraz rozmowy na temat przedstawionych prac i informacji o kandydacie zawartych w Karcie Zgłoszenia. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka polskiego  lub wybranego przedmiotu przyrodniczego po każdym semestrze, oraz przynajmniej ocenę dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki. Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Gimnazjum

pdf_iconKarta Zgłoszenia/Przyr (pdf)                   Karta Zgłoszenia/Lit(pdf)

doc_iconKarta Zgłoszenia/Przyr (word)           Karta Zgłoszenia/Lit (word)

Stypendium Teatralne

Jest to stypendium dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności sceniczne. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu, który składa się z dwóch części: przedstawienie przygotowanego wcześniej materiału (określonego w zgłoszeniu) i wykonanie zadania teatralnego wyznaczonego przez osobe prowadzącą rozmowę konkursową. Stypendium wynosi 25-50% czesnego. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi brać aktywny udział w szkolnym teatrze oraz otrzymać przynajmniej ocenę dobrą z zachowania.

Wysokość stypendium: 25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki. Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendarium naboru i konkursów stypendialnych
Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników: harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w kalendarium
Kto się może ubiegać: kandydaci do I klasy Gimnazjum

pdf_iconKarta Zgłoszenia (pdf)doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

 

Stypendium Sportowe

Jest to stypendium dla osób, które mogą pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi. Aby ubiegać się o to stypendium kandydaci muszą złożyć zgłoszenie, w którym opisują zawody, w którym wzięli udział i zajęli punktowane miejsca. Do zgłoszenia kandydaci również dołączają opinie trenera. Stypendium jest przyznawane na podstawie konkursu zgłoszeń, rozmowy na temat osiągnięć oraz planów sportowych kandydata. Stypendium wynosi 25% czesnego. Aby utrzymać stypendium przez wszystkie lata nauki stypendysta musi otrzymać co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego na koniec roku.

Wysokość stypendium:25% - 50% czesnego przez 3 lata nauki. Termin składania Karty Zgłoszeń: zgodnie z kalendariumnaboru i konkursów stypendialnych

Konkurs Stypendialny i ogłoszenie wyników:  harmonogram zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania Kart Zgłoszeń. Informacja znajdzie się w  kalendarium
Kto się może ubiegać:  kandydaci do I klasy Gimnazjum

pdf_iconKarta Zgłoszenia (pdf)doc_iconKarta Zgłoszenia (word)

Poprawiony: poniedziałek, 15 maja 2017 10:56  

Licznik odwiedzin

Dzisiaj16
Wszystkie233523

Currently are 11 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Projekty

ang

kolkohistgeo

fraktale

interblok

tutoring

wymianauslar1

bannerbezmaski

holandia

bannerkaruzela

karuzelazjezykami 

ekg

 

Logo schools500reformation