Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zasady Naboru

Email Drukuj PDF

Nabór do Gimnazjum ETE składa się z trzech części.

Krok 1

Na początku zapraszamy ucznia razem z rodzicami na spotkanie z dyrektorem Szkoły. Spotkanie takie jest indywidualne i można umówić termin kontaktując się z sekretariatem. Jest to integralna część naboru, która umożliwia porozmawianie o wartościach i etosie Szkół ETE oraz poznanie oczekiwań rodziców i ucznia.

Krok 2

Drugim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej. Aby złożyc dokumenty uczeń musi spełniać wymagania minimalne: średnia ocen na koniec 5 klasy oraz na I semestr 6 klasy nie może być niższa niż 3,5 a zachowanie musi być co najmniej poprawne.

Na komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, składają się:

  • Formularz zgłoszenia
  • Wykaz ocen za I semestr 6 klasy SP
  • Świadectwo ukończenia 5 klasy SP (oryginał)
  • Podanie ucznia o przyjęcie do Gimnazjum ETE
  • Potwierdzenie wpłacenia wpisowego
  • Potwierdzenie wpłacenia czesnego za pierwszy miesiąc nauki

Jeżeli uczeń posiada dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

 

Aby dokumenty zostały przyjęte uczeń oraz rodzice dziecka muszą odbyć spotkanie z dyrektorem Szkoły. Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuję się datę wpłynięcia wszyskich dokumentów; jeśli w złożonych dokumentach brakuje na przykład potwierdzenia wpłaty, zgłoszenie jest przyjęte z datą wpłynięcia brakującego potwierdzenia dokonania wpłaty.

Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Krok 3

Trzecim etapem naboru jest ogłoszenie listy osób przyjętych oraz listy rezerwowej.

Uczniowie, którzy na koniec 5 klasy mieli świadectwo z paskiem oraz na koniec I semestru 6 klasy mają oceny i zachowanie umożliwiające im otrzymanie świadectwa z paskiem są przyjmowani w pierwszej kolejności - decyduje tu kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie spełniają powyższych kryteriów składają zgłoszenia i są wpisywani na listę. Lista jest tworzona do piątku 9 czerwca 2017 roku do godziny 14:00. W poniedziałek 12 czerwca o 10:00 zostanie ogłoszona lista osób przyjętych oraz lista rezerwowa. O przyjęciu decyduje konkurs świadectw (świadectwo na koniec 5 klasy oraz wykaz ocen na I semestr klasy 6 mają jednakową wagę). W przypadku dwóch zbliżonych świadectw decydować będzie kolejność zgłoszeń, oceny z przedmiotów głównych, oraz ewentualne dyplomy i zaświadczenia.

Osoby przyjęte są zapraszone wraz z rodzicami na spotkanie we wtorek 13 czerwca 2017 roku o 17:00.

W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie; w takiej sytuacji Szkoła zwraca wpisowe i wpłatę pierwszego czesnego.

W przypadku, kiedy rodzice nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), miejsce przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej; w takiej sytuacji  wpisowe oraz czesne za pierwszy miesiąc nie są zwracane.

Po 13 czerwca 2017, w przypadku ewentualnych wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.

W roku 2017/2018 Szkoły ETE planują utworzenie co namniej jednej pierwszej klasy Gimnazjum (do 14 osób). W przypadku odpowiedniej liczby chętnych może zostać utworzona druga pierwsza klasa.

Stypendyści

Osoby ubiegające się o stypendia, niezależnie od złożenia zgłoszeń na konkurs stypendialny są zobligowane do złożenia podania o przyjęcie do Szkół ETE. Razem ze zgłoszeniem wymagane jest również wpłacenie wpisowego i pierwszego czesnego. Po ogłoszeniu wyników konkursów stypendialnych w przypadku nie uzyskania stypendium, zaraz po ogłoszeniu wyników konkursów stypendialnych,  rodzice maja prawo wycofać dziecko z listy osób zgłoszonych, a Szkoła zwraca wpłacone czesne i wpisowe.

Nabór Śródroczny

W przypadku wolnych miejsc w danej klasie istnieje możliwość przyjęcia ucznia, który spełnia kryteria opisane powyżej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem Szkoły.

Karty Zgłoszeń

Poniżej mogą Państwo ściągnąć do wypełnienia kartę zgłoszenia ucznia w formacie dokumentu word albo pdf.

doc_iconKarta Zgłoszenia (doc)

 

pdf_iconKarta Zgłoszenia (pdf)

Poprawiony: wtorek, 04 października 2016 16:05  

Licznik odwiedzin

Dzisiaj9
Wszystkie186338

Currently are 44 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Projekty

ang

kolkohistgeo

fraktale

interblok

tutoring

wymianauslar1

bannerbezmaski

holandia

bannerkaruzela

karuzelazjezykami 

ekg

bannerwarsztatpwnia

Logo schools500reformation