Zasady Naboru

czwartek, 13 listopada 2008 15:45 Ilona Simek
Drukuj

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego ETE -w chwili obecnej prowadzimy nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 zarówno do liceum trzyletniego (szkoła ponadgimnazjalna) jak liceum czteroletniego (szkoła ponadpodstawowa).

 

Proces naboru do LO ETE (LO-trzyletnie) składa się z czterech etapów.

Krok 1

 Na początku zapraszamy ucznia razem z rodzicami na spotkanie z dyrektorem Szkoły. Spotkanie takie jest indywidualne i można umówić termin kontaktując się z sekretariatem. Jest to integralna część naboru, która umożliwia porozmawianie o wartościach i etosie Szkół ETE oraz poznanie oczekiwań rodziców i ucznia.
 

Krok 2

 Drugim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej. Aby złożyć dokumenty uczeń musi spełniać wymagania minimalne: średnia ocen na koniec II klasy oraz na koniec I semestru III klasy gimnazjum nie może być niższa niż 3,5 a zachowanie musi być co najmniej poprawne.
 
Na komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, składają się:

Jeżeli uczeń posiada dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

 Aby dokumenty zostały przyjęte uczeń oraz rodzice dziecka muszą odbyć spotkanie z dyrektorem Szkoły. Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuję się datę wpłynięcia wszyskich dokumentów; jeśli w złożonych dokumentach brakuje, na przykład potwierdzenia wpłaty, zgłoszenie jest przyjęte z datą wpłynięcia brakującego potwierdzenia dokonania wpłaty.
 Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście w sekretariacie szkoły.\

doc_iconKarta Zgłoszenia Liceum Ogólnokształcące 3letnie

 
 

Krok 3

 Dokumenty należy składać do czwartku 6 czerwca 2019 roku do godziny 14:00. Przy składaniu dokumentów kandydat otrzymuje informację o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej w piątek 07 czerwca 2019 roku. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą się spodziewać pytań dotyczących motywacji podjęcia decyzji o złożeniu dokumentów do LO ETE, a także swoich zainteresowań, pasji i ambicji.
 

Krok 4

 Ostatnim etapem naboru jest ogłoszenie listy osób przyjętych do Liceum. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożonych dokumentów. Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona najpóźniej do godziny 10:00 w poniedziałek 10 czerwca 2019 roku.
 Osoby przyjęte są zapraszone wraz z rodzicami na spotkanie we wtorek 11 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00.
 W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie; w takiej sytuacji Szkoła zwraca wpisowe i wpłatę pierwszego czesnego.
 W przypadku, kiedy rodzice nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), miejsce przechodzi na kolejną osobę z listy rezerowej; w takim przypadku kwoty wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nie podlegają zwrotowi.
 Po 11 czerwca 2019 roku, w przypadku ewentualnych wolnych miejsc, nabór jest kontyunowany zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.
 W roku szkolnym 2019/2020 Szkoły ETE planują utworzeniew Liceum Ogólnokształcącym po jednej pierwszej klasie o profilach: ogólnym i dwujęzycznym 
 

Proces naboru do LO ETE (LO-czteroletnie) składa się z czterech etapów.

Krok 1

 Na początku zapraszamy ucznia razem z rodzicami na spotkanie z dyrektorem Szkoły. Spotkanie takie jest indywidualne i można umówić termin kontaktując się z sekretariatem. Jest to integralna część naboru, która umożliwia porozmawianie o wartościach i etosie Szkół ETE oraz poznanie oczekiwań rodziców i ucznia.

Krok 2

 Drugim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej. Aby złożyć dokumenty uczeń musi spełniać wymagania minimalne: średnia ocen na koniec VII klasy oraz na koniec I semestru VIII klasy szkoły podsatwowej nie może być niższa niż 3,5 a zachowanie musi być co najmniej poprawne.

Na komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, składają się:

  • Formularz zgłoszenia
  • Wykaz ocen za I semestr VIII klasy szkoły podstawowej 
  • Świadectwo ukończenia VII klasy szkoły podstawowej (Oryginał)
  • Podanie ucznia o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
  • Potwierdzenie wpłacenia wpisowego
  • Potwierdzenie wpłacenia czesnego za pierwszy miesiąc nauki

Jeżeli uczeń posiada dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach warto je dołączyć do kompletu dokumentów.

 Aby dokumenty zostały przyjęte uczeń oraz rodzice dziecka muszą odbyć spotkanie z dyrektorem Szkoły. Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuję się datę wpłynięcia wszyskich dokumentów; jeśli w złożonych dokumentach brakuje, na przykład potwierdzenia wpłaty, zgłoszenie jest przyjęte z datą wpłynięcia brakującego potwierdzenia dokonania wpłaty.
 Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub osobiście w sekretariacie szkoły.

doc_iconKarta Zgłoszenia Liceum Ogólnokształcące 4letnie

 

Krok 3

 Dokumenty należy składać do czwartku 6 czerwca 2019 roku do godziny 14:00. Przy składaniu dokumentów kandydat otrzymuje informację o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej w piątek 07 czerwca 2019 roku. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą się spodziewać pytań dotyczących motywacji podjęcia decyzji o złożeniu dokumentów do LO ETE, a także swoich zainteresowań, pasji i ambicji.

Krok 4

 Ostatnim etapem naboru jest ogłoszenie listy osób przyjętych do Liceum. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożonych dokumentów. Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona najpóźniej do godziny 10:00 w poniedziałek 10 czerwca 2019 roku.
 Osoby przyjęte są zapraszone wraz z rodzicami na spotkanie we wtorek 11 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00.
 W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie; w takiej sytuacji Szkoła zwraca wpisowe i wpłatę pierwszego czesnego.
 W przypadku, kiedy rodzice nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), miejsce przechodzi na kolejną osobę z listy rezerowej; w takim przypadku kwoty wpisowego oraz czesnego za pierwszy miesiąc nie podlegają zwrotowi.
 Po 11 czerwca 2019 roku, w przypadku ewentualnych wolnych miejsc, nabór jest kontyunowany zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.
 W roku szkolnym 2019/2020 Szkoły ETE planują utworzeniew Liceum Ogólnokształcącym po jednej pierwszej klasie o profilach: ogólnym i dwujęzycznym 

 

Nabór Śródroczny

W przypadku wolnych miejsc w danej klasie istnieje możliwość przyjęcia ucznia, który spełnia kryteria opisane powyżej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem Szkoły. 

Karty Zgłoszeń

Poniżej mogą Państwo ściągnąć do wypełnienia kartę zgłoszenia ucznia w formacie dokumentu word.

doc_iconKarta Zgłoszenia Liceum Ogólnokształcące 3letnie

 

 

 

doc_iconKarta Zgłoszenia Liceum Ogólnokształcące 4letnie

 

 

Poprawiony: piątek, 15 lutego 2019 16:21