Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzno - Recytatorski

Wyniki pierwszego etapu V Konkursu Kaligraficzno - Recytatorskiego

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do II etapu konkursu dostają się: 

Małgorzata Krzych, Zuzanna Met, Maja Orzechowska, Miłosz Kocaj, Małgorzata Gajdzik, Maria Maziarz, Antonina Lebieda, Nadia Kostek, Małgorzata Rzeszutko, Amelia Witomska, Alicja Kampa, Krzysztof Świderski, Zofia Wyrozumska.

Zdjęcia prac konkursowych

II etap konkursu odbędzie się 23 listpada br. o godz. 9.00 w auli SP ETE.

 

Psalmy do recytacji z BIBLII to jest PISMIA ŚWIĘTEGO STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu

Pisma Świętego wydany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce

 

              PSALM 1

            Nabożny a bezbożny

1    Szczesliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych

Ani nie stoi na drodze grzeszników,

Ani nie zasiada w gronie szydrerców,

2    Lecz ma upodobanie w zakonie Pana

I zakon jego rozważa dniem i nocą.

3    Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

Wydaje swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie,

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

4    Nie tak jest z bezbożnikami! Sa oni bowiem jak plewa,

Którą wiatr roznosi.

5    Przeto nie ostoją sie bezbożni na sądzie

Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych..

6    Gdyz Pan troszczy sie o droge sprawiedliwych,

Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

            PSALM 139

 Wszechobecność i wszechwiedza Pana

1       Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

Panie, zbadałeś mnie i znasz.

2      Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,

Rozumiesz myśl moją z daleka.

3     Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,

Wiesz dobrze o wszytkich ścieżkach moich.

4       Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,

A tym Panie, juz znasz je całe.

5       Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu

I kładziesz na mnie rekę swoją.

6     Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,

Zbyt wzniosła, bym ja pojął..

...

14      Wysławiam Cię za to. że cudownie mnie stworzyłeś.

Cudowne sa dzieła twoje

I duszę moją znasz dokładnie.

 

    PSALM 24

             Król chwały

1    Psalm Dawidowy.

     Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,

     Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2    On bowiem założył ją na morzach

     I utwierdził ją na rzekach.

3    Któż może wstąpić na górę Pana?

     I kto stanie na jego świętym miejscu?

4    Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,

  Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5    Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana

     I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6    Takie jest pokolenie tych, co go szukają,

     Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

7    Podnieście, bramy, wierzchy wasze,

     I podnieście się, bramy prastare,

     Aby wszedł Król chwały!

8    Któż jest tym Królem chwały?

     Pan silny i potężny,

     Pan potężny w boju.

9    Podnieście, bramy, wierzchy wasze

     I podnieście się, bramy prastare,

     Aby wszedł Król chwały!

10  Któż jest tym Królem chwały?

     Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

 

            PSALM 47

          Bóg Królem całej ziemi

1   Przewodnikowi chóru, Psalm synów Koracha.

2   Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!

     Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

3   Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,

      Jest wielkim Królem całej ziemi!

4   Poddaje ludy pod moc naszą,

       A narody pod stopy nasze.

5   Wybrał nam dziedzictwo nasze,

       Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.

6   Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,

       Pan przy odgłosie trąb.

7   Grajcie Bogu, grajcie,

       Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

8   Bóg bowiem jest Królem całej ziemi,

       Śpiewajcie pieśń…

9   Bóg jest Królem nad narodami,

       Bóg siedzi na swym tronie świętym.

10  Książęta ludów zebrali się,

       Jako lud Boga Abrahama,

       Gdyż do Boga należą możni ziemi,

       On zaś jest wyniesiony   bardzo.     

 

          PSALM 63

          Tęsknota do Boga 

 

1  Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej.  

2   Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam,  

    Ciebie pragnie dusza moja; 

    Tęskni do ciebie ciało moje, 

     Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.  

3 Tak wyglądałem ciebie w świątyni, 

    By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,  

4  Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. 

    Wargi moje wysławiać cię będą.  

5  Tak błogosławić cię będę, póki życia mego,

     W imieniu twoim podnosić będę ręce moje. 

6  Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, 

       A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami. 

7   Wspominam cię na łożu moim, 

       Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych, 

8  Bo byłeś mi pomocą 

       I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich. 

9  Dusza moja przylgnęła do ciebie, 

      Prawica twoja podtrzymuje mnie. 

10  Ale ci, którzy szukają zguby mojej, 

       Zapadną się w głębinach ziemi. 

11  Będą oddani na pastwę miecza, 

       Staną się łupem szakali.  

12  Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto 

       przysięga na niego, 

       Bo usta kłamców będą zamknięte.

 

        PSALM 103

       Błogosław, duszo moja, Panu

1    Dawidowy.

Błogosław, duszo moja, Panu

I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętego!

2    Błogosław, duszo moja, Panu

I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

3    On odpuszcza wszystkie winy twoje,,

Leczy wszystkie choroby twoje.

4    On ratuje od zguby życie twoje;

On wieńczy cie łaską i litością.

5    On nasyca dobrem życie twoje,

Tak iż odnawia sie jak u orła młodość twoja.

6    Pan wymierza sprawiedliwość

I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.

7    Objawił Mojżeszowi drogi swoje,

Synom Izraela dzieła swoje.

8    Miłosierny i łaskawy jest Pan,

Cierpliwy i pełen dobroci.

9    Nie prawuje sie ustawicznie,

Nie gniewa sie na wieki.

10    Nie postępuje z nami według grzechów naszych

Ani nie odpłaca nam według win naszych.

11    Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,

Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.

 

 

 

 

V Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzno –Recytatorski - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 2-8 SP do udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficzno-Recytatorskim promującym wartości chrześcijańskie, który w tym roku odbywa się pod hasłem: "Jestem mądry, bo kocham i pomagam".

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Konkursie powinni wykonać pracę kaligraficzną i dostarczyć ją do naszej Szkoły do dnia 29.10 do godz. 15.00 (szczegóły dotyczące wykonania pracy w Regulaminie Konkursu).

31 października na stronie internetowej w zakładce konkursu pojawią się wyniki I etapu (nazwiska uczniów, którzy przeszli do etapu II). Wraz z wynikami na stronie pojawią się psalmy, które będą recytowane w etapie II.

II etap konkursu (recytatorski) odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godz. 9.30 w auli SP ETE.

Szczegóły dotyczące wykonania pracy konkursowej oraz przebiegu i organizacji Konkursu zamieszczone są w załączonym Regulaminie.

Regulamin konkursu dla klas II - IV

Regulamin konkursu dla klas V - VIII

 

 

Wyniki pierwszego etapu IV Konkursu Kaligraficzno - Recytatorskiego

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do drugiego etapu konkursu dostają się: 

  • Małgorzata Gajdzik, Zofia Wyrozumska, Ada Masiukiewicz, Antonina Kampa, Maria Maziarz, Antonina Lebieda, Karol Schnober, Tymoteusz Czudek, Wojciech Szymik, Maja Orzechowska, Barbara Chrapek, Melania Streb, Alicja Mrozek, Oskar Śliwiński, Joanna Alamoda, Anna Dziadzia, Kamila Richter, Wiktoria Sojka, Hanna Zaharska, Marta Stagel, Joanna Drożniak, Dominika Kościarz.

II etap konkursu odbędzie się 11 maja br. o godz. 9.00 w auli SP ETE.

Psalmy do recytacji:

 

PSALM 139 

   Wszechobecność i wszechwiedza Pana

1       Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

Panie, zbadałeś mnie i znasz.

2      Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,

Rozumiesz myśl moją z daleka.

3     Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,

Wiesz dobrze o wszytkich ścieżkach moich.

4       Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,

A tym Panie, juz znasz je całe.

5       Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu

I kładziesz na mnie rekę swoją.

6     Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,

Zbyt wzniosła, bym ja pojął..

...

14      Wysławiam Cię za to. że cudownie mnie stworzyłeś.

Cudowne sa dzieła twoje

I duszę moją znasz dokładnie.

15      Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą,

Choć powstałem w ukryciu,

Utkany w głębiach ziemi.

16     Oczy twoje widziały czyny moje,

W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe,

Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

17       Jak niezgłębione sa dla mnie mysli twe, Boże,

Jak wielka jest ich liczba!

18      Gdybym je chciał zliczyć.

Byłoby ich więcej niz pasku;

Gdybym skończył,

jeszcze byłbym z tobą.

  PSALM 146

            Bóg wierny i sprawiedliwy!

5       Błogosławiony ten,którego pomocą jest Bóg Jakuba,

Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.

6       On uczynił niebo i ziemię,

Morze i wszystko, co w nim jest,

Dochowuje wierności na wieki.

7       Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym,

Daje chleb głodnym,

Pan oswobodza więźniów.

8       Pań otwiera oczy ślepych,

Pan podnosi zgłębionych,

Pan kocha sprawiedliwych.

9       Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga,

Lecz drogę bezbożnych zatraca.

10      Pan jest królem na wieki,

Jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia.

Alleluja.

               

                     PSALM 1

            Nabożny a bezbożny

1    Szczesliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych

Ani nie stoi na drodze grzeszników,

Ani nie zasiada w gronie szydrerców,

2    Lecz ma upodobanie w zakonie Pana

I zakon jego rozważa dniem i nocą.

3    Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

Wydaje swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie,

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

4    Nie tak jest z bezbożnikami! Sa oni bowiem jak plewa,

Którą wiatr roznosi.

5    Przeto nie ostoją sie bezbożni na sądzie

Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych..

6    Gdyz Pan troszczy sie o droge sprawiedliwych,

Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

PSALM 98

                Bóg zwycięzcą i zbawcą

1       Psalm.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił!

Prawica i jego świete ramię przyniosły mu zwycięstwo.

2       Pan objawił zbawienie swoje,

Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.

3       Wspomniał na łąskę swoją i wierność dla domu Izraela;

Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.

4       Wznoscie Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie;

Weselcie się, cieszcie się i grajcie!

5       Grajcie Panu na cytrze

I głośno śpiewajcie!

6       Na trąbach i głośnych rogach,

Grajcie przed Królem, Panem!

7       Niech szumi morze i to, co je napełnia,

Świat i jego mieszkańcy!

8       Niech rzeki klaszą w dłonie,

A góry niech się radują razem

9       Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię!

Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności.

             

                PSALM 23

             Pan jest pasterzem moim...

1     Psalm Dawidowy.

Pan jest pasterzem moim,

Niczego mi nie braknie.

2    Na niwach zielonych pasie mnie.

Nad wody spokojne prowadzi mnie.

3     Duszę moja pokrzepia.

Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości

Ze względu na imię swoje.

4   Choćbym nawet szedł ciemną doliną,

Zła się nie uleknę, boś Ty ze mną,

Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

5     Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,

Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.

6   Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą

Przez wszystkie dni życia mego.

I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

                

                PSALM 103

       Błogosław, duszo moja, Panu

1    Dawidowy.

Błogosław, duszo moja, Panu

I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętego!

2    Błogosław, duszo moja, Panu

I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

3    On odpuszcza wszystkie winy twoje,,

Leczy wszystkie choroby twoje.

4    On ratuje od zguby życie twoje;

On wieńczy cie łaską i litością.

5    On nasyca dobrem życie twoje,

Tak iż odnawia sie jak u orła młodość twoja.

6    Pan wymierza sprawiedliwość

I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.

7    Objawił Mojżeszowi drogi swoje,

Synom Izraela dzieła swoje.

8    Miłosierny i łaskawy jest Pan,

Cierpliwy i pełen dobroci.

9    Nie prawuje sie ustawicznie,

Nie gniewa sie na wieki.

10    Nie postępuje z nami według grzechów naszych

Ani nie odpłaca nam według win naszych.

11    Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,

Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.

              PSALM 47

             Bóg Królem całej ziemi

1   Przewodnikowi chóru, Psalm synów Koracha.

2   Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!

     Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

3   Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,

      Jest wielkim Królem całej ziemi!

4   Poddaje ludy pod moc naszą,

       A narody pod stopy nasze.

5   Wybrał nam dziedzictwo nasze,

       Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.

6   Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,

       Pan przy odgłosie trąb.

7   Grajcie Bogu, grajcie,

       Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

8   Bóg bowiem jest Królem całej ziemi,

       Śpiewajcie pieśń…

9   Bóg jest Królem nad narodami,

       Bóg siedzi na swym tronie świętym.

10  Książęta ludów zebrali się,

       Jako lud Boga Abrahama,

       Gdyż do Boga należą możni ziemi,

       On zaś jest wyniesiony bardzo.

                   PSALM 24

                         Król chwały

1    Psalm Dawidowy.

     Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,

     Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2    On bowiem założył ją na morzach

     I utwierdził ją na rzekach.

3    Któż może wstąpić na górę Pana?

     I kto stanie na jego świętym miejscu?

4    Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,

  Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5    Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana

     I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6    Takie jest pokolenie tych, co go szukają,

     Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

7    Podnieście, bramy, wierzchy wasze,

     I podnieście się, bramy prastare,

     Aby wszedł Król chwały!

8    Któż jest tym Królem chwały?

     Pan silny i potężny,

     Pan potężny w boju.

9    Podnieście, bramy, wierzchy wasze

     I podnieście się, bramy prastare,

     Aby wszedł Król chwały!

10  Któż jest tym Królem chwały?

     Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

 

 

Lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu

Klasy 1-3:

Zofia Wyrozumska

Antonina Lebieda

Wojtek Szymik

Małgorzata Rzeszutko

Lena Skibińska

Marta Polok

Antoni Gorol

Pola Skórzak

Elżbieta Solich

Kamila Mieczkowska

Barbara Bogacz

Barbara Chrapek

Jacek Zięba

Błażej Kranc

Kinga Adamek

Oliwia Pasławska

Wiktoria Świniarska

Klaudiusz Tudruj

Szymon Cyron

Mateusz Ruda

Justyna Poloczek

Dominika Handydraj

Łukasz Stańczyk

Klasy 4-6:

Paulina Król

Maria Leszczyńska

Aleksandra Przybyła

Pola Filipkowska

Zofia Grymanowska

Anna Migała

Anna Radwańska

Karolina Garczarczyk

Patryk Pordzik

II etap konkursu odbędzie się 19 maja br. o godz. 9.00 w auli SP ETE.

Program konkursu:

8.30-9.00 Rejestracja przez uczestników

9.00 Rozpoczęcie konkursu

9.00-10.30 Część konkursowa

10.30-10.45 Przerwa. Poczęstunek dla uczniów i nauczycieli. Obrady jury

10.45 Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie dyplomów i nagród

Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego.

zdjęcia prac osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu >>>

 


Strona 1 z 3

Nadchodzące wydarzenia

22.10.2019 - wyjazd klas 0-3 do Mrowiska na spektakl muzyczny "Ania z Zielonego Wzgórza"  

22.10.2019 - wyjście klas 5 do Mrowiska

22.10.2019 - konsultacje z nauczycielami w Szkołach ETE

31.10.2019 - warsztaty z okazji pamiątki Reformacji (zajęcia zgodnie z planem)

do 04.11.2019 - pakowanie paczek w klasach w ramach akcji "Prezent pod choinkę"

12.11.2019 - VI edycja ogólnopolskiej olimpiady OLIMP SCHOOL dla klas 1-3

 

 


 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj108
Yesterday422
Week108
Miesiąc6216
Wszystkie295679

Currently are 46 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

tutoring

DZIM

 

 tataWete

AKCJE 

REK-PÓŁKLONI

logo-konkursowe

logo turniej pilki noznej 1 

 turniej zbijakaj

ikona-mini-karuzeli