Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficzno-Recytatorskiego (VI edycja)

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do II etapu konkursu zakwalifikowali się: 

 1. Marcelina Chyrzyńska kl. 2
 2. Antonina Kampa kl. 2
 3. Dawid Kunc kl. 2
 4. Julia Bartkowska kl. 3
 5. Maciej Kaliciak kl. 3
 6. Małgorzata Krzych kl. 3
 7. Victor Sierlecki kl. 3
 8. Hanna Szarleja kl. 3
 9. Małgorzata Gajdzik kl. 4
 10. Małgorzata Rzeszutko kl. 5
 11. Wiktoria Gradowska kl. 6

Zdjęcia prac konkursowych

II etap konkursu odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 13.00 w auli SP ETE.

Psalmy do recytacji z BIBLII (PISMA ŚWIĘTEGO STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU - NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego wydany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce):

        

         PSALM 1

         Nabożny a bezbożny

1.    Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych

Ani nie stoi na drodze grzeszników,

Ani nie zasiada w gronie szyderców,

2.    Lecz ma upodobanie w zakonie Pana

I zakon jego rozważa dniem i nocą.

3.    Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

Wydaje swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie,

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

4.    Nie tak jest z bezbożnikami! Są oni bowiem jak plewa,

Którą wiatr roznosi.

5.    Przeto nie ostoją sie bezbożni na sądzie

Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych..

6.    Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych,

Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

         PSALM 139

         Wszechobecność i wszechwiedza Pana

1.    Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

Panie, zbadałeś mnie i znasz.

2.    Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,

Rozumiesz myśl moją z daleka.

3.    Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,

Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.

4.    Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,

A tym Panie, już znasz je całe.

5.    Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu

I kładziesz na mnie rękę swoją.

6.    Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,

Zbyt wzniosła, bym ja pojął..

...

14.   Wysławiam Cię za to. że cudownie mnie stworzyłeś.

Cudowne są dzieła twoje

I duszę moją znasz dokładnie.

 

PSALM 24

Król chwały

1.    Psalm Dawidowy.

        Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,

        Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2.    On bowiem założył ją na morzach

        I utwierdził ją na rzekach.

3.    Któż może wstąpić na górę Pana?

        I kto stanie na jego świętym miejscu?

4.    Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,

Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5.    Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana

I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6.    Takie jest pokolenie tych, co go szukają,

Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

7.    Podnieście, bramy, wierzchy wasze,

       I podnieście się, bramy prastare,

       Aby wszedł Król chwały!

8.    Któż jest tym Królem chwały?

Pan silny i potężny,

Pan potężny w boju.

9.    Podnieście, bramy, wierzchy wasze

I podnieście się, bramy prastare,

Aby wszedł Król chwały!

10.   Któż jest tym Królem chwały?

Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

       

         PSALM 47

         Bóg Królem całej ziemi

1.    Przewodnikowi chóru, Psalm synów Koracha.

2.    Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!

       Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

3.    Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,

       Jest wielkim Królem całej ziemi!

4.    Poddaje ludy pod moc naszą,

       A narody pod stopy nasze.

5.    Wybrał nam dziedzictwo nasze,

       Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.

6.    Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,

       Pan przy odgłosie trąb.

7.    Grajcie Bogu, grajcie,

       Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

8.    Bóg bowiem jest Królem całej ziemi,

       Śpiewajcie pieśń…

9.    Bóg jest Królem nad narodami,

       Bóg siedzi na swym tronie świętym.

10.   Książęta ludów zebrali się,

       Jako lud Boga Abrahama,

       Gdyż do Boga należą możni ziemi,

       On zaś jest wyniesiony bardzo.     

        

         PSALM 63

         Tęsknota do Boga 

1.    Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. 

2.    Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, 

       Ciebie pragnie dusza moja;

       Tęskni do ciebie ciało moje,

       Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. 

3.    Tak wyglądałem ciebie w świątyni,

       By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, 

4.    Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie.

       Wargi moje wysławiać cię będą. 

5.    Tak błogosławić cię będę, póki życia mego,

       W imieniu twoim podnosić będę ręce moje. 

6.    Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem,

       A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami.

7.    Wspominam cię na łożu moim,

       Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych,

8.    Bo byłeś mi pomocą

       I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich.

9.    Dusza moja przylgnęła do ciebie,

       Prawica twoja podtrzymuje mnie.

10.   Ale ci, którzy szukają zguby mojej,

       Zapadną się w głębinach ziemi.

11.   Będą oddani na pastwę miecza,

       Staną się łupem szakali. 

12.   Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, ktoprzysięga na niego,

       Bo usta kłamców będą zamknięte.

       

        PSALM 103

        Błogosław, duszo moja, Panu

1.    Dawidowy.

Błogosław, duszo moja, Panu

I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętego!

2.    Błogosław, duszo moja, Panu

I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

3.    On odpuszcza wszystkie winy twoje,

Leczy wszystkie choroby twoje.

4.    On ratuje od zguby życie twoje;

On wieńczy cię łaską i litością.

5.    On nasyca dobrem życie twoje,

Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.

6.    Pan wymierza sprawiedliwość

I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.

7.    Objawił Mojżeszowi drogi swoje,

Synom Izraela dzieła swoje.

8.    Miłosierny i łaskawy jest Pan,

Cierpliwy i pełen dobroci.

9.    Nie prawuje się ustawicznie,

Nie gniewa się na wieki.

10.   Nie postępuje z nami według grzechów naszych

Ani nie odpłaca nam według win naszych.

11.   Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,

Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.

 

Nadchodzące wydarzenia

25.02.2020 - spotkanie modlitewno-uwielbiające dla całej społeczności Szkół ETE

05.03.2020 – Konkurs Karuzela językowa dla klas 7-8 SP

12.03.2020 – wyjście klasy 2a na spektakl "Dzieci z Bullerbyn"

18.03 – 20.03.2020  – Konkursy "Olimpusek" dla uczniów klas 1-3 SP

19.03.2020 – Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 

31.03.2020 – konsultacje z nauczycielami w Szkołach ETE w godz. 17.30-19.30

04.04.2020 – Dzień Otwarty Szkół ETE

09.04 – 14.04.2020 – przerwa świąteczna (dni wolne)

17.04.2020 – Koncert Wielkanocny w SP ETE

19.04 – 23.04.2020 – wyjazd klas 4a,6a na obóz językowy Euroweek

20.04 – 23.04.2020 – wyjazd klas 5a,5b,6b na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą

21.04 – 23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty


 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj273
Yesterday234
Week273
Miesiąc5568
Wszystkie330906

Currently are 12 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

tutoring

DZIM

 

 tataWete

AKCJE 

REK-PÓŁKLONI

logo-konkursowe

logo turniej pilki noznej 1 

 turniej zbijakaj

ikona-mini-karuzeli