Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzno - Recytatorski

I Edycja Konkursu Kaligraficzno - Recytatorskiego za nami

0d 7.05 do 21.05. br. w naszej Szkole odbywał się dwuetapowy I Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzno – Recytatorski pod hasłem: „Kocham, więc jestem posłuszny i wdzięczny”. Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych gliwickich szkół podstawowych.

W I części konkursu uczniowie za pomocą kaligrafii i iluminacji (wykonanie ręcznej artystycznej ilustracji tekstu rękopiśmiennego) przedstawiali jeden z wybranych wersetów Pisma Świętego wraz z sygnaturą. Jury oceniając prace plastyczne brało pod uwagę samodzielność wykonanej pracy, rozmieszczenie tekstu na kartce, staranność i oryginalność, a także wrażenie ogólne. Kierując się wymienionymi kryteriami oceny jurorzy wyłonili uczniów, którzy przeszli do etapu recytatorskiego, a wystawę wybranych prac można obejrzeć w korytarzu przy wejściu do Szkoły Podstawowej.

Trzynaścioro zwycięzców I etapu podjęło się wyzwania nauczenia się na pamięć i recytacji jednego spośród kilku wskazanych psalmów. W tej części jury oceniało ogólny wyraz artystyczny, interpretację utworu oraz kulturę słowa. Warto również wspomnieć, że w gronie jurorów obok nauczycieli języka polskiego mgr Joanny Usarek – Gorol oraz mgr Joanny Święcik – Patery zasiadła i zaszczyciła nasz konkurs swoją obecnością metodyk religii w Gliwicach pani mgr Agata Wieczorek.

I miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficzno – Recytatorskim zajęła Anna Kijas, miejsce II zajęła Julia Sapleta, na podium stanęła również Karolina Pieczka. Wszystkie trzy dziewczynki uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. J. Rogera w Sośnicowicach. Wyróżnienia przypadły w udziale uczniom naszej Szkoły: Annie Krych z klasy 1a oraz Antoniemu Gorolowi  z klasy 1c.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a także pozostałym uczestnikom, którzy podjęli wysiłek przygotowania się do konkursu i wykazali się dużą odwagą występując przed publicznością oraz przyznając się do wiary w Pana Jezusa. On sam  powiedział przecież: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10,32). Gratulujemy zatem wszystkim wspaniałym recytatorom i życzymy im, aby wytrwali przy Panu Jezusie i w całym swoim życiu ogłaszali: „Pan Zastępów! On jest Królem Chwały!” (Ps 24, 10b)

 

I Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzno - Recytatorski

Zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych do udziału w I edycji Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficzno – Recytatorskiego promującego wartości chrześcijańskie pod hasłem "Kocham, więc jestem posłuszny i wdzięczny". Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem konkursu.      Regulamin konkursu

W poniższej galerii zamieszczamy prace uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficzno  Recytatorskiego. Gratulujemy i zapraszamy na drugi etap, który odbędzie się 21 maja o godz. 9:00 na auli w naszej szkole.

 

 

Psalmy do recytacji z

BIBLII to jest PISMIA ŚWIĘTEGO STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego 

opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego 

wydany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce

           PSALM 150

            Alleluja!

1       Alleluja.

Chwalcie Boga w świątyni jego,

Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.

2       Chwalcie go dla potężnych dzieł jego,

Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!

3       Chwalcie go na głośnych trąbach,

Chwalcie go na harfie i cytrze!

4       Chwalcie go bębnem i pląsaniem,

Chwalcie go na strunach i na flecie!

5       Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych,

Chwalcie go na cymbałach głośnych!

6       Niech wszystko, co żyje, chwali Pana!

Alleluja.

 

      PSALM 121

       Pan stróżem moim

1    Pieśń pielgrzymek.

Oczy moje wznoszę ku górom:

Skąd nadejdzie mi pomoc?

2    Pomoc moja jest od Pana,

Który uczynił niebo i ziemię.

3    Niechaj nie da się potknąć twej nodze,

Niech nie drzemie stróż twój.

4    Oto nie drzemie

Ani nie zasypia stróż Izraela.

5    Pan stróżem twoim,

Pan cieniem twoim po prawicy twojej.

6    Słońce nie będzie cię razić za dnia

Ani księżyc w nocy.

7    Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła,

Strzec będzie duszy twojej.

8    Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego,

Teraz i na wieki.

 

PSALM 148

 

        Chwalcie Pana, wszystkie dzieła jego!

1       Alleluja.

Chwalcie Pana z niebios,

Chwalcie go na wysokościach!

2       Chwalcie go, wszyscy aniołowie jego,

Chwalcie go, wszystkie zastępy jego!

3       Chwalcie go słońce i księżycu,

Chwalcie go, gwiazdy świecące!

4       Chwalcie go, najwyższe niebiosa

I wody nad niebiosami!

5       Niech chwalą imię Pańskie,

Bo On rozkazał i zostały stworzone!

6       Ustanowił je na wieki wieczne,

Ustalił porządek, który nie minie.

7       Chwalcie Pana z ziemi,

Potwory morskie i wszystkie głębiny!

8       Ogniu i gradzie, śniegu i dymie,

Wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz!

9       Góry i wszystkie pagórki,

Drzewa owocowe i wszystkie cedry!

10     Zwierzęta i wszystko bydło,

Płazy i ptactwo skrzydlate!

11     Królowie ziemscy i wszystkie narody,

Książęta i wszyscy sędziowie ziemi!

12     Młodzieńcy, a także dziewice,

Starcy razem z dziećmi.

13     Niech chwalą imię Pana,

Bo same jego imię jest wzniosłe,

Chwała jego jest nad ziemią i niebem!

14     Pomnożył moc ludu swego.

Chwała wszystkim wiernym jego

– Synom Izraela, ludu mu bliskiego.

Alleluja. 

 

 

 

 

 

    PSALM 47

    Bóg Królem całej ziemi

1     Przewodnikowi chóru, Psalm synów Koracha.

2     Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!

        Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

3     Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,

        Jest wielkim Królem całej ziemi!

4     Poddaje ludy pod moc naszą,

        A narody pod stopy nasze.

5     Wybrał nam dziedzictwo nasze,

        Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.

6     Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,

        Pan przy odgłosie trąb.

7     Grajcie Bogu, grajcie,

        Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

8     Bóg bowiem jest Królem całej ziemi,

        Śpiewajcie pieśń…

9     Bóg jest Królem nad narodami,

        Bóg siedzi na swym tronie świętym.

10   Książęta ludów zebrali się,

       Jako lud Boga Abrahama,

       Gdyż do Boga należą możni ziemi,

       On zaś jest wyniesiony bardzo.

 

 

       PSALM 24

       Król chwały

1    Psalm Dawidowy.

     Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,

     Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2    On bowiem założył ją na morzach

     I utwierdził ją na rzekach.

3    Któż może wstąpić na górę Pana?

     I kto stanie na jego świętym miejscu?

4    Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,

  Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5    Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana

     I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6    Takie jest pokolenie tych, co go szukają,

     Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

7    Podnieście, bramy, wierzchy wasze,

     I podnieście się, bramy prastare,

     Aby wszedł Król chwały!

8    Któż jest tym Królem chwały?

     Pan silny i potężny,

     Pan potężny w boju.

9    Podnieście, bramy, wierzchy wasze

     I podnieście się, bramy prastare,

     Aby wszedł Król chwały!

10  Któż jest tym Królem chwały?

     Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

 


Strona 3 z 3

Nadchodzące wydarzenia

20.02.20 - konkurs "Karuzela ze Schweitzerem" dla uczniów klas piątych i szóstych SP, godz. 11.00

17.02.2020 – dyskoteka dla klas 4-6 SP w godz. 17.00-19.00

18.02.2020 – Dzień Babci i Dziadka w klasie 4a

21.02.2020 – bal karnawałowy dla klas 0-3 w godz. 9.30 - 11.45

05.03.2020 – Konkurs Karuzela językowa dla klas 7-8 SP

12.03.2020 – wyjście klasy 2a na spektakl "Dzieci z Bullerbyn"

18.03 – 20.03.2020  – Konkursy "Olimpusek" dla uczniów klas 1-3 SP

19.03.2020 – Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 

31.03.2020 – konsultacje z nauczycielami w Szkołach ETE w godz. 17.30-19.30

04.04.2020 – Dzień Otwarty Szkół ETE

09.04 – 14.04.2020 – przerwa świąteczna (dni wolne)

17.04.2020 – Koncert Wielkanocny w SP ETE

19.04 – 23.04.2020 – wyjazd klas 4a,6a na obóz językowy Euroweek

20.04 – 23.04.2020 – wyjazd klas 5a,5b,6b na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą

21.04 – 23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty


 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj225
Yesterday284
Week770
Miesiąc4347
Wszystkie329685

Currently are 8 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

tutoring

DZIM

 

 tataWete

AKCJE 

REK-PÓŁKLONI

logo-konkursowe

logo turniej pilki noznej 1 

 turniej zbijakaj

ikona-mini-karuzeli