1 procent dla ETE

Email Drukuj PDF

O_1procent

 

DZIĘKUJEMY!

tWOJA DECYZJA POMAGA NAM WYPOSAŻYĆ SZKOŁY W POTRZEBNE POMOCE DYDAKTYCZNE ORAZ ROZWIJAĆ PRACĘ INDYWIDUALNĄ Z UCZNIAMI

 

 

spis treści

Dlaczego ETE?

ETE jest Organizacją Pożytku Publicznego, która prowadzi trzy niepubliczne szkoły w Gliwicach. ETE stworzyło miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają umiejętności i gdzie ich charakter staje się szlachetniejszy.

ETE pragnie by Szkoły, które prowadzi były jak najlepiej wyposażone oraz by były dostępne dla jak największej ilości uczniów. Dlatego też ETE co roku funduje stypendia dla utalentowanych kandydatów.

1% Państwa podatku jest jednym ze źródeł, które umożliwi nam tworzenie nowoczesnych szkół oferujących wszechstronne wykształcenie dla większej ilości uczniów.


Kto na tym skorzysta?

Głęboko wierzymy, że to właśnie dobre, wszechstronne wykształcenie kolejnych pokoleń, które obejmuje wiedzę, umiejętności oraz charakter, będzie siłą przemieniającą i odnawiającą oblicze naszego kraju i społeczeństwa.

Zapraszamy Państwa do włączenia się w dzieło inwestowania w wykształcenie kolejnych pokoleń!

O Towarzystwie

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne otworzyło swoją pierwszą szkołę - Liceum Ogólnokształcące w 1995 roku. Po reformie systemu edukacji w 1999 do liceum dołączono gimnazjum. We wrześniu 2008 rozpoczeła działalność Szkoła Podstawowa.

Misją ETE jest zapewnienie jak najlepszej edukacji swoim uczniom. Edukacji, która oparta jest nie tylko na efektywnym przekazywaniu wiedzy, ale również na kształtowaniu umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy. Poza tym Szkoły ETE pomagają swoim uczniom w realizacji ich zainteresowań i pasji. Wszystko to dzieje się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, gdzie kształtuje się charakter wychowanków, i gdzie mogą oni zetknąć się z pozytywnymi wzorcami opartymi na silnych wartościach chrześcijańskich.


Jak?

jak? - wersja skrócona:

  1. Należy wypełnić odpowiedni dla siebie formularz rocznego zeznania podatkowego
  2. Obliczyć należny podatek oraz 1% należnego podatku.
  3. W części zatytułowanej: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy wpisać:

Nazwa OPP: Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne
Numer KRS: 0000001366
Wnioskowana Kwota: wysokość 1% obliczonego należnego podatku

I to wszystko - Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na konto ETE.

Chcemy móc podziękować

Od roku 2009 (tj od zeznania za rok 2008) istnieje możliwość przekazania 'informacji uzupełniających' oraz wyrażenia zgody na przekazanie nam Państwa danych osobowcyh umożliwiających kontakt. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wyrażenia takiej zgody a w rubryce 'informacje uzupełniające' wpisać swój adres e-mail (jeśli Państwo go posiadają). Pozwoli nam to na wysłanie osobistego podziękowania oraz informacji o tym jak Państwa pieniądze są wydawane.

wzór:

{gallery}simple_gallery/1_procent{/gallery}

jak? - wersja pełna

PIT - 28
W części M „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)" w rubryce nr 129 (nazwa OPP) wpisać „Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne", w rubryce nr 130 (numer KRS) wpisać „0000001366", w rubryce nr 131 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 109. Kwotę wpisaną w pozycji 131 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT - 36
W części O „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)" w rubryce nr 305 (nazwa OPP) wpisać „Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne", w rubryce nr 306 (numer KRS) wpisać „0000001366", w rubryce nr 307 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 188. Kwotę wpisywaną w poz. 307 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT - 36L
W części N „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)" w rubryce nr 105 (nazwa OPP) wpisać „Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne", w rubryce nr 106 (numer KRS) wpisać „0000001366", w rubryce nr 107 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 55. Kwotę wpisywaną w pozycji 107 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT - 37
W części H „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)" w rubryce nr 124 (nazwa OPP) wpisać „Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne", w rubryce nr 125 (numer KRS) wpisać „0000001366", w rubryce nr 126 (wnioskowana kwota) kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 120. Kwotę wpisywaną w poz. 126 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT - 38
W części G „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" w rubryce nr 58 (nazwa OPP) wpisać „Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne", w rubryce nr 59 (numer KRS) wpisać „0000001366", w rubryce nr 60 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 35. Kwotę wpisywaną w poz. 60 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT - 39
W części G „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)" w rubryce nr 51 (nazwa OPP) wpisać „Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne", w rubryce nr 52 (numer KRS) wpisać „0000001366", w rubryce nr 53 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 30. Kwotę wpisywaną w poz. 53 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pytania i Odpowiedzi

Czy to mnie coś kosztuje?

Nie - wysokość podatku, który należy zapłacić pozostaje bez zmian. Poprzez wskazanie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają Państwo realny wpływ na decyzję, jak i przez kogo, pieniądze te zostaną wykorzystane. W przeciwnym razie trafią one po prostu do Urzędu Skarbowego.

Czy mogę przekazać 1% podatku, jeśli korzystam z podatku liniowego?

Tak. Od 2008 (czyli w zeznaniu za rok 2007) osoby rozliczające się używając formularza PIT36-L również mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP.

Czy muszę przelać pieniądze na konto OPP i potem ubiegać się o zwrot z Urzędu Skarbowego?

Nie. Od 2008 (czyli w zeznaniu za rok 2007) to Urzędy Skarbowe przekazują bezpośrednio pieniądze na konto OPP. Państwo nie musicie zrobić nic poza wskazaniem w zeznaniu podatkowym wybranej OPP.

Poprawiony: środa, 20 stycznia 2016 10:31