Słowo prof. Jerzego Buzka

Email Drukuj PDF

Gliwice, 28 sierpnia 2009

Prezes Zarządu Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego
mgr inż. Czesław Czudek

Edukacja stanowi podstawę rozwoju społeczeństwa. Nauka towarzyszyła całemu mojemu życiu i zawsze była mi bliska. Jestem przekonany, że dobre szkolnictwo i świetne uniwersytety przyczynią się do odniesienia sukcesu przez Polaków i Europejczyków, przez Polskę i Europę.

Z prawdziwą przyjemnością przyjąłem członkostwo w Radzie Honorowej Szkół ETE. Bardzo cenię sobie etos tych szkół, które stwarzają możliwość pełnego rozwoju młodych ludzi - ich intelektu, umiejętności oraz charakteru. W pełni popieram działania Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego - ciała prowadzącego Szkoły ETE, Dyrekcji oraz Nauczycieli. Postawili przed sobą nie lada wyzwanie w dążeniu do osiągnięcia wartościowego celu. Chcę wspierać to miejsce i te osoby, które pracują nad stworzeniem szkół wszechstronnie rozwijających uczniów. Zachęcam wszystkie osoby, dla których przyszłość naszego kraju jest ważna, do włączenia się w działalność Szkół ETE.

We wrześniu Szkoły ETE przyjmą imię swego patrona - Alberta Schweitzera, człowieka wszechstronnego: naukowca, lekarza i wizjonera. Ufam, że będzie to osoba, która stanie się inspirującym wzorem dla uczniów i absolwentów, a także wszystkich związanych z działalnością Towarszystwa.

Tego właśnie życzę Szkołom ETE - by inwestycje poczynione w życie uczniów przynosiły obfity owoc.


Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

(-)

Poprawiony: poniedziałek, 24 lutego 2014 17:07