Historia

piątek, 09 stycznia 2009 16:03
Drukuj

Liceum Ogólnokształcące Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach rozpoczęło swoją działalność 1 września 1995 roku. Powołane zostało do życia przez Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, które skupia gliwickich ewangelików, ludzi którzy wierzą, że edukacja dzieci i młodzieży jest kluczem powodzenia nie tylko Państwa, ale i Kościoła. W obliczu reformy systemu edukacji ETE podjęło decyzję o rozszerzeniu oferty i powołało do życia Gimnazjum, które rozpoczęło pracę 1 września 1999 roku. Szkoła ta mieści się w tym samym budynku co LO ETE dzięki czemu młodzież obydwu szkół może wspólnie pracować i korzystać z tej samej bazy dydaktycznej. Utrzymanie budynku, wyposażenie szkół w potrzebne pomoce dydaktyczne leżą w gestii ETE; w 2000 roku dzięki pomocy wielu ofiarodawców ETE dobudowało nowe skrzydło szkoły, w którym mieści się aula/sala gimnastyczna oraz 2 nowe sale lekcyjne, latem 2004 r. zmieniono pokrycie dachu budynku szkoły. We wrześniu 2008 roku ETE otworzyło Szkołę Podstawową. Pierwszy rok nauki pierwszoklasiści spędzili w budynku przy ulicy Franciszkańskiej. W 2010 r. ETE rozpoczeło budowę nowego budynku dla szkoły podstawowej. Budowę pierwszego skrzydła ukończono na wrzesień 2011. Cały budynek szkoły podstawowej został oddany do użytku w 2013 roku.

Kalendarium

Kilka ważnych wydarzeń obrazujących szkolne życie:

Poprawiony: środa, 27 lutego 2019 12:59