Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Aktualności

Wyniki I etapu Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficzno-Recytatorskiego (VI edycja)

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do II etapu konkursu zakwalifikowali się: 

 1. Marcelina Chyrzyńska kl. 2
 2. Antonina Kampa kl. 2
 3. Dawid Kunc kl. 2
 4. Julia Bartkowska kl. 3
 5. Maciej Kaliciak kl. 3
 6. Małgorzata Krzych kl. 3
 7. Victor Sierlecki kl. 3
 8. Hanna Szarleja kl. 3
 9. Małgorzata Gajdzik kl. 4
 10. Małgorzata Rzeszutko kl. 5
 11. Wiktoria Gradowska kl. 6

Zdjęcia prac konkursowych

II etap konkursu odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 13.00 w auli SP ETE.

Psalmy do recytacji z BIBLII (PISMA ŚWIĘTEGO STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU - NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego wydany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce):

        

         PSALM 1

         Nabożny a bezbożny

1.    Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych

Ani nie stoi na drodze grzeszników,

Ani nie zasiada w gronie szyderców,

2.    Lecz ma upodobanie w zakonie Pana

I zakon jego rozważa dniem i nocą.

3.    Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

Wydaje swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie,

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

4.    Nie tak jest z bezbożnikami! Są oni bowiem jak plewa,

Którą wiatr roznosi.

5.    Przeto nie ostoją sie bezbożni na sądzie

Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych..

6.    Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych,

Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

         PSALM 139

         Wszechobecność i wszechwiedza Pana

1.    Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

Panie, zbadałeś mnie i znasz.

2.    Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,

Rozumiesz myśl moją z daleka.

3.    Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,

Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.

4.    Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,

A tym Panie, już znasz je całe.

5.    Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu

I kładziesz na mnie rękę swoją.

6.    Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,

Zbyt wzniosła, bym ja pojął..

...

14.   Wysławiam Cię za to. że cudownie mnie stworzyłeś.

Cudowne są dzieła twoje

I duszę moją znasz dokładnie.

 

PSALM 24

Król chwały

1.    Psalm Dawidowy.

        Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,

        Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2.    On bowiem założył ją na morzach

        I utwierdził ją na rzekach.

3.    Któż może wstąpić na górę Pana?

        I kto stanie na jego świętym miejscu?

4.    Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,

Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5.    Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana

I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6.    Takie jest pokolenie tych, co go szukają,

Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

7.    Podnieście, bramy, wierzchy wasze,

       I podnieście się, bramy prastare,

       Aby wszedł Król chwały!

8.    Któż jest tym Królem chwały?

Pan silny i potężny,

Pan potężny w boju.

9.    Podnieście, bramy, wierzchy wasze

I podnieście się, bramy prastare,

Aby wszedł Król chwały!

10.   Któż jest tym Królem chwały?

Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

       

         PSALM 47

         Bóg Królem całej ziemi

1.    Przewodnikowi chóru, Psalm synów Koracha.

2.    Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!

       Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

3.    Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,

       Jest wielkim Królem całej ziemi!

4.    Poddaje ludy pod moc naszą,

       A narody pod stopy nasze.

5.    Wybrał nam dziedzictwo nasze,

       Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.

6.    Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,

       Pan przy odgłosie trąb.

7.    Grajcie Bogu, grajcie,

       Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

8.    Bóg bowiem jest Królem całej ziemi,

       Śpiewajcie pieśń…

9.    Bóg jest Królem nad narodami,

       Bóg siedzi na swym tronie świętym.

10.   Książęta ludów zebrali się,

       Jako lud Boga Abrahama,

       Gdyż do Boga należą możni ziemi,

       On zaś jest wyniesiony bardzo.     

        

         PSALM 63

         Tęsknota do Boga 

1.    Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. 

2.    Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, 

       Ciebie pragnie dusza moja;

       Tęskni do ciebie ciało moje,

       Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. 

3.    Tak wyglądałem ciebie w świątyni,

       By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, 

4.    Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie.

       Wargi moje wysławiać cię będą. 

5.    Tak błogosławić cię będę, póki życia mego,

       W imieniu twoim podnosić będę ręce moje. 

6.    Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem,

       A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami.

7.    Wspominam cię na łożu moim,

       Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych,

8.    Bo byłeś mi pomocą

       I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich.

9.    Dusza moja przylgnęła do ciebie,

       Prawica twoja podtrzymuje mnie.

10.   Ale ci, którzy szukają zguby mojej,

       Zapadną się w głębinach ziemi.

11.   Będą oddani na pastwę miecza,

       Staną się łupem szakali. 

12.   Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, ktoprzysięga na niego,

       Bo usta kłamców będą zamknięte.

       

        PSALM 103

        Błogosław, duszo moja, Panu

1.    Dawidowy.

Błogosław, duszo moja, Panu

I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętego!

2.    Błogosław, duszo moja, Panu

I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

3.    On odpuszcza wszystkie winy twoje,

Leczy wszystkie choroby twoje.

4.    On ratuje od zguby życie twoje;

On wieńczy cię łaską i litością.

5.    On nasyca dobrem życie twoje,

Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.

6.    Pan wymierza sprawiedliwość

I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.

7.    Objawił Mojżeszowi drogi swoje,

Synom Izraela dzieła swoje.

8.    Miłosierny i łaskawy jest Pan,

Cierpliwy i pełen dobroci.

9.    Nie prawuje się ustawicznie,

Nie gniewa się na wieki.

10.   Nie postępuje z nami według grzechów naszych

Ani nie odpłaca nam według win naszych.

11.   Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,

Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.

 

VI Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzno – Recytatorski

Zaproszenie do udziału w VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficzno - Recytatorskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w VI już edycji konkursu kaligraficzno-recytatorskiego. W tym roku odkrywamy wersety biblijne chwalące piękno Bożego stworzenia, co ma związek z tegorocznym hasłem przewodnim SP ETE  "Jestem mądry, bo kocham i troszczę się o świat".

Aktualnie zapraszamy nie tylko szkoły, ale także rodziców do indywidualnego zgłaszania swoich dzieci do udziału w konkursie.

Terminy:

 • do 29 listopada – I etap konkursu (należy dostarczyć do szkoły pracę konkursową z wykaligrafowanym wersetem)
 • 29 listopada do godz. 15.00 – zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły lista osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu
 • 13 grudnia o godz. 13.00 – II etap konkursu (recytacja psalmów)

Regulamin konkursu: Klasy 1 - 3

Regulamin konkursu: Klasy 4 - 6

plakat konkurs recytatorski

 

 

Wyniki pierwszego etapu V Konkursu Kaligraficzno - Recytatorskiego

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do II etapu konkursu dostają się: 

Małgorzata Krzych, Zuzanna Met, Maja Orzechowska, Miłosz Kocaj, Małgorzata Gajdzik, Maria Maziarz, Antonina Lebieda, Nadia Kostek, Małgorzata Rzeszutko, Amelia Witomska, Alicja Kampa, Krzysztof Świderski, Zofia Wyrozumska.

Zdjęcia prac konkursowych

II etap konkursu odbędzie się 23 listpada br. o godz. 9.00 w auli SP ETE.

 

Psalmy do recytacji z BIBLII to jest PISMIA ŚWIĘTEGO STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu

Pisma Świętego wydany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce

 

              PSALM 1

            Nabożny a bezbożny

1    Szczesliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych

Ani nie stoi na drodze grzeszników,

Ani nie zasiada w gronie szydrerców,

2    Lecz ma upodobanie w zakonie Pana

I zakon jego rozważa dniem i nocą.

3    Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

Wydaje swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie,

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

4    Nie tak jest z bezbożnikami! Sa oni bowiem jak plewa,

Którą wiatr roznosi.

5    Przeto nie ostoją sie bezbożni na sądzie

Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych..

6    Gdyz Pan troszczy sie o droge sprawiedliwych,

Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

            PSALM 139

 Wszechobecność i wszechwiedza Pana

1       Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

Panie, zbadałeś mnie i znasz.

2      Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,

Rozumiesz myśl moją z daleka.

3     Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,

Wiesz dobrze o wszytkich ścieżkach moich.

4       Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,

A tym Panie, juz znasz je całe.

5       Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu

I kładziesz na mnie rekę swoją.

6     Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,

Zbyt wzniosła, bym ja pojął..

...

14      Wysławiam Cię za to. że cudownie mnie stworzyłeś.

Cudowne sa dzieła twoje

I duszę moją znasz dokładnie.

 

    PSALM 24

             Król chwały

1    Psalm Dawidowy.

     Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,

     Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2    On bowiem założył ją na morzach

     I utwierdził ją na rzekach.

3    Któż może wstąpić na górę Pana?

     I kto stanie na jego świętym miejscu?

4    Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,

  Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5    Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana

     I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6    Takie jest pokolenie tych, co go szukają,

     Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

7    Podnieście, bramy, wierzchy wasze,

     I podnieście się, bramy prastare,

     Aby wszedł Król chwały!

8    Któż jest tym Królem chwały?

     Pan silny i potężny,

     Pan potężny w boju.

9    Podnieście, bramy, wierzchy wasze

     I podnieście się, bramy prastare,

     Aby wszedł Król chwały!

10  Któż jest tym Królem chwały?

     Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

 

            PSALM 47

          Bóg Królem całej ziemi

1   Przewodnikowi chóru, Psalm synów Koracha.

2   Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!

     Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

3   Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,

      Jest wielkim Królem całej ziemi!

4   Poddaje ludy pod moc naszą,

       A narody pod stopy nasze.

5   Wybrał nam dziedzictwo nasze,

       Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.

6   Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,

       Pan przy odgłosie trąb.

7   Grajcie Bogu, grajcie,

       Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

8   Bóg bowiem jest Królem całej ziemi,

       Śpiewajcie pieśń…

9   Bóg jest Królem nad narodami,

       Bóg siedzi na swym tronie świętym.

10  Książęta ludów zebrali się,

       Jako lud Boga Abrahama,

       Gdyż do Boga należą możni ziemi,

       On zaś jest wyniesiony   bardzo.     

 

          PSALM 63

          Tęsknota do Boga 

 

1  Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej.  

2   Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam,  

    Ciebie pragnie dusza moja; 

    Tęskni do ciebie ciało moje, 

     Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.  

3 Tak wyglądałem ciebie w świątyni, 

    By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,  

4  Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. 

    Wargi moje wysławiać cię będą.  

5  Tak błogosławić cię będę, póki życia mego,

     W imieniu twoim podnosić będę ręce moje. 

6  Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, 

       A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami. 

7   Wspominam cię na łożu moim, 

       Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych, 

8  Bo byłeś mi pomocą 

       I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich. 

9  Dusza moja przylgnęła do ciebie, 

      Prawica twoja podtrzymuje mnie. 

10  Ale ci, którzy szukają zguby mojej, 

       Zapadną się w głębinach ziemi. 

11  Będą oddani na pastwę miecza, 

       Staną się łupem szakali.  

12  Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto 

       przysięga na niego, 

       Bo usta kłamców będą zamknięte.

 

        PSALM 103

       Błogosław, duszo moja, Panu

1    Dawidowy.

Błogosław, duszo moja, Panu

I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętego!

2    Błogosław, duszo moja, Panu

I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

3    On odpuszcza wszystkie winy twoje,,

Leczy wszystkie choroby twoje.

4    On ratuje od zguby życie twoje;

On wieńczy cie łaską i litością.

5    On nasyca dobrem życie twoje,

Tak iż odnawia sie jak u orła młodość twoja.

6    Pan wymierza sprawiedliwość

I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.

7    Objawił Mojżeszowi drogi swoje,

Synom Izraela dzieła swoje.

8    Miłosierny i łaskawy jest Pan,

Cierpliwy i pełen dobroci.

9    Nie prawuje sie ustawicznie,

Nie gniewa sie na wieki.

10    Nie postępuje z nami według grzechów naszych

Ani nie odpłaca nam według win naszych.

11    Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,

Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.

 

 

 

 

V Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzno –Recytatorski - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 2-8 SP do udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficzno-Recytatorskim promującym wartości chrześcijańskie, który w tym roku odbywa się pod hasłem: "Jestem mądry, bo kocham i pomagam".

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Konkursie powinni wykonać pracę kaligraficzną i dostarczyć ją do naszej Szkoły do dnia 29.10 do godz. 15.00 (szczegóły dotyczące wykonania pracy w Regulaminie Konkursu).

31 października na stronie internetowej w zakładce konkursu pojawią się wyniki I etapu (nazwiska uczniów, którzy przeszli do etapu II). Wraz z wynikami na stronie pojawią się psalmy, które będą recytowane w etapie II.

II etap konkursu (recytatorski) odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godz. 9.30 w auli SP ETE.

Szczegóły dotyczące wykonania pracy konkursowej oraz przebiegu i organizacji Konkursu zamieszczone są w załączonym Regulaminie.

Regulamin konkursu dla klas II - IV

Regulamin konkursu dla klas V - VIII

 

 


Strona 1 z 2

Licznik odwiedzin

Dzisiaj31
Miesiąc2949
Wszystkie567922

Currently are 14 guests online

Budząca się Szkoła

logo budzącej się szkoły

Zasady naboru do SP ETE

plakat nabór 2022

WSPARCIE UCZNIÓW Z UKRAINY – PROJEKT ŚFL

logo ŚFL

Nadchodzące wydarzenia

Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024 

23.10.23r. - wystartowała Wielkia Liga Czytelników

26.02.24r. - wyjście na łyżwy dla klas 4-6 SP

02.03.24r. - Dzień Otwarty Szkół ETE

14.03.24r. - Konkurs matematyczny Puchacz Piotr

21.03.24r. - Kangur Matematyczny 2024

 

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

logo budzącej się szkoły 

logo ŚFL

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW LOGO

 AKCJE

REK-PÓŁKLONI

 ikona-mini-karuzeli

logo-konkursowelogo 

ku pokrzepieniu serctataWete

logo turniej pilki noznej 1turniej_zbijakaj.jpg 

 tutoring

DZIM