Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Sówki
Sówki

Sówki - kilka słów o nas

Wszyscy mówią o nas ,,sówki”, ponieważ każdy dzień w zerówce, to dla nas świetna okazja do zdobywania wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, tak ważnych dla naszego wszechstronnego rozwoju i przygotowujących nas do podjęcia nauki w szkole. Jesteśmy bardzo kreatywni, mamy ciekawe pomysły i fantazję. Chętnie bierzemy udział w różnych zabawach i konkursach. Potrafimy się cieszyć zarówno z naszych małych, jak i większych sukcesów. Lubimy ze sobą spędzać czas podczas zajęć dydaktycznych, jak również podczas spacerów i zabaw w naszej sali oraz na szkolnym placu zabaw. Jesteśmy ciekawi świata i mamy wielki zapał, aby go odkrywać. 

Oprócz zajęć podstawowych dzieci uczestniczą dodatkowo w:

 • zajęciach lekcji biblijnych,
 • zajęciach umuzykalniających,
 • zajęciach plastycznych
 • nauce języka angielskiego (5 razy w tygodniu),
 • nauce języka niemieckiego (1 raz w tygodniu),
 • zajęciach gimnastycznych na sali gimnastycznej i na basenie.

W grupie pięciolatków i sześciolatków realizowany jest program:

 • przygotowujący do podjęcia obowiązków bycia uczniem klasy pierwszej,
 • wdrażający do postawy posłuszeństwa względem rodziców i nauczycieli,
 • wzmacniający posiadane już umiejętności, pomagający odkrywać nowe,
 •  uczący nawiązywać właściwe relacje oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i miłości,
 • uczący komunikatywnie wyrażać swe myśli, emocje i potrzeby, szanując odmienność drugiego człowieka,
 • budujący w dziecku właściwy obraz siebie (poczucie własnej wartości i tożsamości),
 • uczący ponoszenia konsekwencji własnych decyzji,
 • uczący bycia otwartym i radosnym uczniem. 

Po ukończeniu rocznego przygotowania do szkoły w naszym oddziale, dzieci będą miały zagwarantowane miejsce w I klasie SP ETE w roku szkolny 2017/2018.
Serdecznie zapraszamy!