Kalendarium naboru do klasy 1 LO w roku szkolnym 2024/25.

  1. Do 05.06.2024 złożenie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty wpisowej.
  2. W poniedziałek 10 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej – lista będzie dostępna w sekretariacie szkoły.
  3. We wtorek 11 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie dla osób przyjętych ( wraz z rodzicami).
  4. 14 czerwca 2024 mija termin podpisania umowy ze szkołą.
  5. Po 14 czerwca 2024 rozpoczyna się nabór zgodnie z zasadami naboru śródrocznego.
Scroll to Top