Historia

Email Drukuj PDF

Liceum Ogólnokształcące Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach rozpoczęło swoją działalność 1 września 1995 roku. Powołane zostało do życia przez Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, które skupia gliwickich ewangelików, ludzi którzy wierzą, że edukacja dzieci i młodzieży jest kluczem powodzenia nie tylko Państwa, ale i Kościoła. W obliczu reformy systemu edukacji ETE podjęło decyzję o rozszerzeniu oferty i powołało do życia Gimnazjum, które rozpoczęło pracę 1 września 1999 roku. Szkoła ta mieści się w tym samym budynku co LO ETE dzięki czemu młodzież obydwu szkół może wspólnie pracować i korzystać z tej samej bazy dydaktycznej. Utrzymanie budynku, wyposażenie szkół w potrzebne pomoce dydaktyczne leżą w gestii ETE; w 2000 roku dzięki pomocy wielu ofiarodawców ETE dobudowało nowe skrzydło szkoły, w którym mieści się aula/sala gimnastyczna oraz 2 nowe sale lekcyjne, latem 2004 r. zmieniono pokrycie dachu budynku szkoły. We wrześniu 2008 roku ETE otworzyło Szkołę Podstawową. Pierwszy rok nauki pierwszoklasiści spędzili w budynku przy ulicy Franciszkańskiej. W 2010 r. ETE rozpoczeło budowę nowego budynku dla szkoły podstawowej. Budowę pierwszego skrzydła ukończono na wrzesień 2011. Cały budynek szkoły podstawowej został oddany do użytku w 2013 roku.

Kalendarium

Kilka ważnych wydarzeń obrazujących szkolne życie:

 • 1995 – wrzesień – pierwsi uczniowie rozpoczynają naukę w Liceum Ogólnokształcącym Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach
 • 1995 – wrzesień – LO ETE zostaje członkiem Association of Christian Schools International,
 • 1996 – styczeń – pierwszy bal szkolny
 • 1996 – wiosna – pierwszy piknik szkolny,
 • 1996 – sierpień – pierwszy projekt wymiany młodzieży z Freie Christlische Schule z Karlsruhe (Niemcy),
 • 1997 –wiosna – pierwsza wizyta uczniów LO ETE w Karlsruhe,
 • 1997 – wiosna – pierwsze wygrane przez ucznia LO ETE stypendium United World Colleges,
 • 1998 – wiosna – pierwsze spotkanie uczniów LO ETE z młodzieżą holenderską w ramach realizacji, wspólnego ” z Caalsbeek College z Woerden (Holandia), projektu edukacyjnego „Reconciliation in Europe”,
 • 1998 – wrzesień – pierwszy międzynarodowy projekt pomocowy realizowany we współpracy z Habitat for Humanity – Budapeszt (Węgry),
 • 1998 – pierwsze przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • 1999 – wiosna – wygrane dwa stypendia UWC w Wielkiej Brytanii i Indiach,
 • 1999 – wrzesień – pierwsi uczniowie rozpoczynają naukę w Gimnazjum Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach,
 • 2000 – wrzesień uroczystości 5-lecia LO ETE
 • 2000 – wrzesień - podpisanie umowy o stałej współpracy z Gymnasium Uslar (Niemcy),
 • 2003 – pierwsze stypendium Prezydenta Miasta,
 • 2005 – pierwsza przyznana uczniowi Gimnazjum ETE statuetka Zwiastuny 2005 przyznana przez Prezydenta Miasta Gliwice,
 • 2005 – maj – uroczyste obchody 10-lecie LO ETE
 • 2005/2006 wymiana młodzieży z The American School of England (Londyn)
 • 2008 – wrzesień – pierwsi uczniowie Szkoły Podstawowej ETE rozpoczynają naukę
 • 2009 - wrzesień - obchody 15-lecia LO ETE, ustanowienie Rady Honorowej oraz nadanie Szkołom ETE imienia Alberta Schweitzera
 • 2011 - pierwsze stypendium Marszałka Województwa Śląskiego
 • 2011 - wrzesień - uroczyste otwarcie pierwszego skrzydła nowego budynku szkoły podstawowej.
 • 2013 - wrzesień - uroczystość oddania całego budynku nowej szkoły podstawowej do użytku.
 • 2015 - wrzesień - uroczyste obchody 20-lecia Szkół ETE
 • 2018 - uroczystość 10-lecia Szkoły Podstawowej ETE
 • współpraca międzynarodowa: Niemcy, Wlk. Brytania, , Słowacja, Holandia
 • stała współpraca woluntarystyczna z domami dziecka i świetlicami środowiskowymi,
 • stały udział uczniów naszych szkól w Konkursach i Olimpiadach, w których zdobyli wiele cennych nagród i wyróżnień.
Poprawiony: środa, 27 lutego 2019 12:59