Szkoły ETE im. Alberta Schweitzera

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Inicjatywa

Inicjatywa TATA W ETE  to klub ojców działającycjch przy Szkole Ewangelickiego tataWete Towarzystwa Edukacyjnego (ETE) w Gliwicach, która ma na celu budowanie pozytywnego obrazu ojcostwa oraz aktywizację ojców, poprzez pełniejsze wykorzystane potencjału jaki w nich drzemie. W tym trudnym, ale jakże pięknym i inspirującym wyzwaniu jakim jest ojcostwo, chcemy się wzajemnie  wspierać, dzielić wiedzą i doświadczeniami.

Możliwość bycia ojcem to łaska jaką otrzymaliśmy, ale i wyzwanie, aby w pełni, świadomie   wykorzystać ten dar. Aktywny udział odpowiedzialnego i zaangażowanego ojca w proces wychowania najpełniej kształtuje charakter i system wartości naszych dzieci. W ten sposób wyposażamy dzieci w tarczę, która może je uchronić przed różnego rodzaju zawirowaniami i zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji. Zgodnie z wieloma badaniami nasza miłość, czas i zaangażowanie jest najlepiej zwracającą się formą inwestycji w nasze dzieci. Jak stwierdzają autorzy Raportu o Rozwoju Społecznym, „nakłady z budżetów gmin i powiatów na edukację (…) na wyniki edukacyjne się nie przekładają. Te ostatnie zależą przede wszystkim od kapitału rodzinnego dzieci (…).

Inicjatywa TATA W ETE to niesformalizowana grupa ojców, którym zależy. Nie oczekujemy regularnych składek czy zdeklarowanego członkostwa. Nie prowadzimy listy obecności. Jesteśmy otwarci – także na ojców dzieci z poza Szkół ETE. Zapraszamy wszystkich, którym – podobnie jak nam – zależy na dzieciach. Uczestnictwo w inicjatywie ma być inspiracją i narzędziem do wykorzystania w domu a nie celem samym w sobie.

Nasze cele chcemy realizować poprzez:

 • regularne „męskie rozmowy” - spotkania dyskusyjne o sprawach najważniejszych: o dzieciach, rodzinie, ojcostwie
 • warsztaty / szkolenia / sympozja / prelekcje prowadzone przez zaproszonych gości
 • pokazy wrtościowych filmów
 • wyjazdy integrujące (wędrówki górskie / spływy kajakowe / biwaki) w konwencji ojciec (rodzic) – dziecko
 • konkursy plastyczne / fotograficzne o tematyce związanej z rodziną i ojcostwem
 • projekty szkolne (techniczne, badawczo – naukowe) wymagające aktywnej współpracy dzieci z rodzicami
 • włączenie ojców do prowadzenia zajęć z uczniami Szkół ETE (dzielenie się swoimi pasjami, umiejętnościami lub ciekawymi doświadczeniami z pracy)
 • prowadzenie biblioteczki z książkami i opracowaniami związanymi z celami inicjatywy.

Oczywiście lista pomysłów jest otwarta. Każdy sposób aby bardziej zaangażować i zmotywować ojców, wyposażyć ich w przydatną wiedzę czy umiejętności jest wartościowy Działając, chcemy odwoływać się do własnych doświadczeń, ale liczymy także na wiedzę i kompetencje innych. Inicjatywa powinna stać się platformą wymiany myśli między ojcami (rodzicami) oraz:

 • dyrekcją / nauczycielami ETE
 • psychologiem szkolnym
 • wydawnictwami i prasą zaangażowaną w temat ojcostwa, rodzicielstwa
 • innymi organizacjami działającymi na rzecz promocji pozytywnego obrazu ojcostwa

TATA W ETE to inicjatywa wchodząca w zakres działania Rady Rodziców przy SP ETE. Osoby angażują się w pracę na rzecz inicjatywy na zasadzie wolontariatu. Wszystkie koszty działalności (zakup materiałów dydaktycznych, nagród na konkursy, książek, uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez trenerów zewnętrznych, wyjazdy itp.) będą pokrywane przez samych ojców. Wierzymy, że to inwestycja o najlepszej stopie zwrotu!


Serdecznie zapraszamy!

Jacek Rożek 
Koordynator Inicjatywy 
TATA W ETE
 


Nadchodzące wydarzenia

Nabór do SP ETE

Lekcje i konsultacje online - harmonogram

09.04 – 14.04.2020 – przerwa świąteczna (dni wolne)

16.04.2020 – Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

17.04.2020 – Koncert Wielkanocny w SP ETE

21.04 – 23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty


 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj24
Yesterday408
Week1573
Miesiąc3597
Wszystkie344024

Currently are 13 guests online

Do końca roku szkolnego pozostało
...

Nasze projekty

tutoring

DZIM

 

 tataWete

AKCJE 

REK-PÓŁKLONI

logo-konkursowe

logo turniej pilki noznej 1 

 turniej zbijakaj

ikona-mini-karuzeli